Wzory pism w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych

Strona główna » Słowniczek

Słowniczek

Ostatnia modyfikacja: 10.12.2016

Stosowane skróty:

 • Ustawa o szczepieniach - ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
 • KPA - kodeks postępowania administracyjnego
 • Sanepid - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
 • KW - kodeks wykroczeń
 • Ustawa o egzekucji - ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • Ustawa o PIS - ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 • Rozporządzenie o szczepieniach - rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych
 • Rozporządzenie o NOP - rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania
 • Szczepienie - obowiązkowe szczepienie ochronne
 • Przychodnia - zakład opieki zdrowotnej świadczący usługę wykonywania szczepień
 • Karta szczepień - karta uodpornienia prowadzone przez świadczeniodawcę wykonującego szczepienia.
 • NSA - Naczelny Sąd Administracyjny
 • WSA - Wojewódzki Sąd Administracyjny
 • WIS - Wojewódzki Inspektor Sanitarny