Wzory pism w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych

Strona główna » Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania

Ostatnia modyfikacja: 10.12.2016

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące prawnej strony obowiązkowych szczepień ochronnych w Polsce. Zbiór powstał w oparciu o doświadczenia wielu rodziców borykających się z problemem przymuszania do szczepień ochronnych oraz po konsultacjach z prawnikami. Zbioru tego nie można traktować jako źródła przepisów prawa ani jako wiążącej porady prawnej. W celu weryfikacji zawartych w tekście przepisów prosimy sprawdzić oficjalne strony internetowe jednostek administracji publicznej, sejmu, ministerstw - publikujące aktualne akty prawne.
Autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych w tym zbiorze pytań i odpowiedzi.

pokaż wszystkie

1. Czy szczepienia są obowiązkowe?
2. Czy za nie poddanie się szczepieniom grozi jakaś kara?
3. Czy tylko wojewoda może nakładać grzywnę?
4. Czy sanepid może skierować sprawę do Sądu Rodzinnego?
5. Jak obecnie wygląda procedura i nakładanie grzywien?
6. Przychodnia przysyła mi upomnienia, co mam zrobić?
7. Czy mogę odwołać się od upomnienia?
8. Czy mogę po prostu nie odbierać pism z Sanepidu?
9. Jak postępować w przypadku otrzymania pisma z Sanepidu?
10. Czy zmiana przychodni pomoże zatrzymać/nie wszczynać postępowania przez Sanepid?
11. Czy to prawda, że grzywna może wynosić aż 50 000 zł?
12. Ile obecnie wynosi grzywna?
13. Czy wysokość grzywny zależy od dochodów?
14. Czy nałożoną grzywnę muszę od razu zapłacić?
15. Co się stanie jeżeli pomimo wezwania nie zapłacę grzywny?
16. Czy zawsze otrzymam wezwanie do zapłaty?
17. Czy jeżeli zapłacę grzywnę to nie muszę już szczepić?
18. Ile razy wojewoda może nałożyć grzywnę?
19. Czy mogę jeszcze dostać karę 1500 zł z kodeksu wykroczeń?
20. Czy w praktyce zdarza się że wojewoda nakłada po jakimś czasie drugą grzywnę?
21. Ile czasu trwa postępowanie odwoławcze?
22. Czy muszę mieć adwokata, żeby się odwoływać?
23. Jakie jeszcze koszty mogę ponieść w związku z postępowaniem?
24. Nie odwołałem się w terminie, co teraz?
25. Czy muszę podpisać oświadczenie w przychodni o odmowie szczepień?
26. Skąd Sanepid wie, że nie szczepię dzieci?
27. A jeżeli zaszczepię dziecko po nałożeniu grzywny?
28. Jak mogę uniknąć zainteresowania sprawą przez Sanepid?
29. Czy Sanepid/wojewoda może ukarać oboje z rodziców jeżeli jedno się zgadza na szczepienia a drugie nie?
30. Czy mogę wziąć kartę szczepień mojego dziecka z przychodni?
31. Czy dziecko może być zaszczepione siłą?
32. Czy obowiązek szczepień jest zgodny z Konstytucją?
33. Czy Trybunał Konstytucyjny zbada lub zbadał zgodność przepisów o przymusowym szczepieniu z Konstytucją?
34. Jak można przymuszać do szczepień skoro wiadomo że są szkodliwe?
35. Czy mogę odmówić wykonania szczepień powołując się na Kartę Praw Pacjenta?
36. Czy obowiązek szczepień jest zgodny z prawem UE?
37. Czy można odmówić szczepień z przyczyn religijnych lub etycznych?
38. Kto może odroczyć dziecko od szczepienia lub je całkowicie zwolnić?
39. Jak uniknąć zaszczepienia dziecka w szpitalu po urodzeniu?
40. Czy badanie kwalifikacyjne do szczepień jest obowiązkowe?
41. A co jeżeli pomimo mojego sprzeciwu dziecko zostanie zaszczepione?
42. Czy mogę szczepić dzieci w prywatnej przychodni lub u prywatnego lekarza?
43. Czy Sanepid może nakazać wykonanie wszystkich zaległych szczepień na raz?
44. Termin szczepienia dawno minął. Czy Sanepid może wymagać wykonania tego szczepienia pomimo to?
45. Wyjeżdżam na dłużej za granicę, czy dalej mam obowiązek szczepienia?
46. Przeprowadzam się. Czy mam obowiązek poinformować o tym Sanepid lub wojewodę?
47. Do jakiego wieku dziecko podlega obowiązkowi szczepień ochronnych?
48. Ukończyłem niedawno 18 lat, czy dalej muszę się szczepić?
49. Czy brak szczepień w książeczce może być przeszkodą w przyjęciu do przedszkola, szkoły czy uczelni wyższej?
50. Czy szpital może odmówić przyjęcia pacjenta z powodu braku szczepienia na WZW typu B?
51. Czy przekazywanie moich danych osobowych do Sanepidu jest legalne?
52. Czy działania organów administracji państwowej nie powinny być zgłoszone do Rzecznika Praw Dziecka?
53. Kiedy skończy się szykanowanie rodziców odmawiających szczepienia dzieci?